In: Produkty

VYMEDZOVACIE DIELCE

Vymedzovacie dielce sa vyrábajú špeciálne podľa požiadaviek zákazníka na presne stanovený účel pri preprave. Slúžia na lepšie zabezpečenie prepravovaného tovaru voči posunu počas prepravy alebo v prípade potreby lepšej vyťaženosti prepravných kapacít na bezpečné stohovanie tovaru.