In: Produkty

GITTER BOXY

Gitter boxy sú veľmi pevné a vysoko odolné kovové drôtové ohradové palety. Ich využitie je široké, pre lepšie využitie je jedna strana tejto ohradovej palety vyklápacia, čo umožňuje ľahšie vkladanie a následovné vykladanie tovaru a materiálu do gitterboxu. Spektrum využitia tohto obalu je rozmanité, používá se předevšetkým k uskladneniu a preprave širokého sortimentu tovaru pre automobilový, hutnický, drevarský, elektro a iný priemysel, výrobu plastov, triedenie elektroodpadu.

Gitter boxy sú špeciálnym typom prepravných paliet. Jedná sa o kovové klietky, ktorých hlavnými výhodami sú dobrá stohovateľnosť a ochrana tovaru pred poškodením aj odcudzením. Rám gitterbox je zo silného oceľového plechu, výplň bočníc je tvorená pletivom. Pôdorysný rozmer gitterboxu zodpovedá rozmerom klasickej palety.

Základný gitterbox 15155 je vyrábaný podľa normy UIC 435-3 DIN 15-155 EUR DB o rozmeroch 1240x835x970mm. Jedná sa o štandardizovaný typ palety, ktorú tvorí kovový rám a steny z drôtového pletiva (priemer drôtu je 4,5mm, veľkosť očiek 50x50mm). Predná strana je otvárateľná, zaistená zámkami a dno boxov je z drevených dosiek, ktoré sú uložené v špeciálných profiloch.