In: Produkty

VÝROBA A PREDAJ PALETOVÝCH OHRÁD

Pre záujemcov, ktorí vo svojej podnikateľskej a výrobnej činnosti pracujú so surovinami vyžadujúcimi osobitný spôsob skladovania, manipulácie a prepravy, ponúkame efektívne riešenie – paletové ohrádky. Podstatnou výhodou tohoto riešenia je skutočnosť, že pri rastúcom množstve manipulovaného tovaru nevzrastajú priamoúmerne nároky na skladovaciu plochu, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na šetrení vzácneho a drahého skladovacieho priestoru.

Nadstavby umožňujú svojim riešením rýchlo poskladať jednoduchý, ale účelný prepravný či skladový kontajner na rôzne druhy materiálu. S takto upravenými paletami sa manipuluje bežnou zdvíhaciu technikou pri dodržaní bezpečnostných predpisov. Základným prvkom je drevený rám z masívnych dosiek, v rohoch spojený oceľovými otočnými pántami. Sú upravené tak, aby jednotlivé časti nadstavby do seba zapadali a tvorili pevný a bezpečný celok s možnosťou pridávať či odoberať jeho jednotlivé dielce. Paletové nástavce plne nahradia papierové škatule, plechové a plastové boxy.

Použitie ohrádok

V rohoch sú spojené pánty, ktoré zapadajú presne na paletu a vzájomne do seba tak, aby sa dalo použiť viac paletových nadstavieb na seba a poskladať výšku debny podľa spôsobu využitia paletovej ohrady.

Použité paletové ohrádky sú plne funkčné a môžu byť podľa dĺžky doby používania sivé alebo tmavé, pričom pri dlhšej dobe používania môžu niesť stopy opotrebovania a mierneho poškodenia, čo však nijako nenarúša ich funkčnosť a využitie.

Paletové ohrádky sa stavajú na seba a výšku zostavy možno ľubovoľne meniť. Nepoužívané dielce v zloženom stave zaberajú málo priestoru a možnosť ich stohovania na palete je ďalším príspevkom k šetreniu skladovacieho priestoru. Flexibilný systém paletových rámov má všetky výhody moderného vratného obalového systému.

Je to cesta štandardizovanej prepravy tovaru a prípadné poškodené rámy môžu byť jednoducho vymenené. Investičné náklady sú pomerne nízke a za normálnych podmienok môžu byť paletové rámy používané viac ako 10 rokov.