In: Produkty

PREDAJ PALIET

Výkup a predaj paliet realizujeme v našich prevádzkach Drietoma, Tureň pri Senci a Blatná na Ostrove.

Doprava, manipulácia s materiálom a skladovanie sú v podstate činnosti, ktoré nevytvárajú žiadne hodnoty. Sú to zbytočné náklady, a to je dôvod, prečo sa začali vyvíjať systémy a prvky, ktoré minimalizujú nákladovú zložku na túto činnosť. Vychádzajúc zo základných podmienok sa v praxi uplatnili prepravné prvky palety.

Drevená paleta je prepravný prostriedok s ložnou a opornou podlahou pre vidlicovú manipuláciu, prispôsobená na stohovanie. Najčastejšie sa používajú palety normalizovaných rozmerov 1000 x 1200 x 100 mm (ISO), alebo 800 x 1200 x 144 mm (EUR) do hmotnosti 25 kg a únosnosti 1500 kg.

Palety hlavne umožňujú vytváranie väčších manipulačných jednotiek, lepšie využitie ložného priestoru dopravných prostriedkov, urýchľujú a zhospodárňujú ložné operácie a v neposlednom rade zvyšujú bezpečnosť pri manipulácii s tovarom.

Ponúkame predaj paliet

 • EURO palety 1200 x 800 mm – certifikované ISO
 • štandardné palety 1200 x 800 mm – necertifikované
 • palety atypické – palety rôznych rozmerov podľa potrieb zákazníka (114 x 110, 114 x 98, 113 x 113, 110 x 90, 105 x 115, 100 x 100, 80 x 80, 80 x 60, 74.5 x 75, 60 x 40, 58 x 38, 40 x 40)
 • palety Inka – rôzne rozmery (60 x 40, 80 x 60, 120 x 80)
 • jednorazové palety
 • použité palety – jednorázové, štandardné, EUR palety, svetlé, tmavé

Naše palety

 • dodržiavajú všetky priemyselné nároky a požiadavky
 • sú recyklovateľné a znovu použiteľné
 • drevené palety sú odolné, cenovo efektívne a enviromentálne udržateľné
 • zjednodušujú proces logistiky, takže vy sa môžete viac sústrediť na váš biznis
 • predaj paliet je našou špecializáciou, v prípade záujmu nás kontaktujte, na doprave i výslednej cene sa s vami radi dohodneme

Atypické palety