POÚKAME ŠIROKÝ SORTIMENT PRODUKTOV A SLUŽIEB

Naša spoločnosť ST Pride GROUP, s.r.o. sa zaoberá výkupom a predajom drevených vratných obalov, medzi ktoré patria aj drevené palety ako sú europalety, alebo aj palety určené na jednorazové použitie.

Vrátením týchto drevených paliet do obehu sa redukuje výroba nových paliet a tým vlastne dochádza k úspore dreva a v neposlednej rade aj k ochrane životného prostredia.