In: Produkty

RECYKLÁCIA DREVNÉHO ODPADU

Jednou z najdôležitejčích činností, akou sa zaoberáme, je recyklácia drevného odpadu.

Naša spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosť podľa položky R3 – recyklácia alebo spätné získanie organických látok a R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 – R12.

Na základe týchto povolení ponúkame našim partnerom likvidáciu drevného odpadu z obalov 150103 podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.

Prečo recyklujeme? Väčšina drevených paliet môže byť znovu použitá a niekoľkokrát opravená. Drevené palety, ktoré nemôžu byť znovu použité, sú recyklovateľné a my z nich vyrábame produkty rôzneho úžitku. Ďalšie použitie paliet a recyklácia drevného odpadu sú šetrné k životnému prostrediu s ohľadom na stromy a na využitú energiu.

Súčasťou nášho podnikania je výkup drevených paliet. Recyklovanú surovinu získavame práve odkúpením paliet, ktoré sa už nedajú využívať z dôvodu ich opotrebenia alebo z dôvodu, že boli určené na jednorazové použitie a nedajú sa ďalej využívať pre potreby danej firmy. Väčšina firiem, ktoré sa zaoberajú výrobnou činnosťou alebo skladovaním materiálu, majú vytvorené svoje odpadové hospodárstvo a triedia odpad, čím prispievajú k zjednodušeniu likvidácie.

Recykláciou však nemusíme chápať iba obnovu toho istého odpadového materiálu a výrobu náhrady primárneho materiálu. Jestvujú aj spôsoby ako z jedného materiálu vyrobiť iný. Takéto možnosti sú určené hlavne pre nekovové materiály, akým je napríklad aj drevo.

Poškodené drevené palety, ktoré sa už nedajú využiť a ich oprava by bola finančne nerentabilná, používame na výrobu mulčovacej kôry a na výrobu brikiet na kúrenie. Takouto formou z nepoužívaného materiálu vyrobíme prostriedky, ktoré sa dajú využiť v inej oblasti ako sa využíval pôvodný výrobok.